Lätt att montera
• Lätt att placera
Passar alla bränslen
• Allsidig
Höginsolerande
• Typgodkänd
 
 
 
Keramiska skorstenar
 

Rondo - tre skikt

- Temperaturspänningar elimineras
- Viktigt för att klara framtida sprickbildning
- Rökgastät

Rondo - isolering

- Ingen kondensrisk
- Låg yttertemperatur på yttermanteln
 
 
Eldstad till skorsten


Försäkrar du din fastighet

Försäkra dig då även om ditt val av skorsten.
En Rondo Skorsten är ett säkert val och ger dig,
din familj och din fastighet trygghet för lång tid.

Med Rondo Skorstenens uppbyggnad kan ni skapa en vacker putsad eller om så önskas dekor-beklädd skorsten.
 


Med Rondo får du kvalitét

En blockskorsten passar för alla typer av eldstäder. Både vedpannor, öppna spisar och braskaminer.
En fördel med skorstenen är att du kan ansluta flera olika eldstäder till samma skorsten
och även montera eldstaden i efterhand.
Rondo Skorstenar har en mycket hög säkerhet med lång livslängd. Du behöver alltså inte
fundera på att byta ut din skorsten igen.
 

Rondo Skorsten, rund, dubbel rökkanal

Rondo Skorsten är en treskiktsskorsten som
skorstenbestår av: Syrabeständiga och eldfasta foderrör
i chamottetegel. Höjd 330
mm/st. 50 mm mineral
ullisolering, Mantel i lätt-
klinker med tryckhåll-
fasthet 5 Mpa. Volymvikt
900 kg/m3. Höjd 330 mm.

 
Triopart International AB, Box 104, 661 23 Säffle | Telefon: 0533-200 24 | E-post: info@rondoskorstenar.se